Պատրաստվում ենք Կաղանդին

Նախատեսված է ՝

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ, հյուրեր, այլք…

 Մասնասնակիցներ՝

8-10 տարեկաններ

Իրականացման տևողությունը՝

Երկու շաբաթ

Նպատակ՝

•             Մոռացված ավանդույթների վերհանում

•             Ազգային մշակույթի յուրացում

•             Ծիսական տարրերի ուսուցում

Խնդիրներ․     

•             Ծիսականացում

•             Ծեսի ուսումնասիրում և յուրացում

•             Ծիսական երգերի և պարերգերի յուրացում

•             Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, ծիսականացում՝ օգտագործելով արտաքին միջավայրը

Մասնակիցների նախնական կարողություններ ու հմտություններ՝

•             Երգ

•             Պար

Արդյունք՝

Ծեսի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում, պարերգեր , ծիսական խաղերի կատարում, Կաղանդի ծառի պատրաստում

Միջավայրը՝

《Մխիթար Սեբաստացի》 կրթահամալիր

Անհրաժեշտ գործիքները՝

Ծառ(ծառի ճյուղ), ընդեղեն(չիր, չամիչ, նախշած ընկույզներ), ժապավեններ, Տարե հաց, Ասիլ-Բասիլներ

Կիրառվող մեթոդներ՝

•             Ծեսի մասին պատմող ֆիլմի դիտում, խանոթացում

•             Ծիսական երգերի, պարերի ուսուցում

•             Ծիսական ուտեստների պատրաստում

Համագործակցություն՝

Երգի-պարի դասավանդողներ

Ուսումնական գրականություն և ռեսուրսներ

•             Լ.Սիմոնյան 《Տոմարային ծիսաշար》

• 《Տոնացույց》 Ավետիս ֆիլմ

https://www.youtube.com/watch?v=3dc2Hl03Buk&t=14s

Կաղանդին կատարվող երգ-պարերգեր՝

•             Տատիկ զալուր կմաղեր

•             Կաղանդի երգը

•             Խուկլի բաղարջ

•             Կրակը թռավ

•             Լուսնակը պատին դիպելա

•             Ավետիս

•             Խնկի ծառ

•             Փափուռի

Ծիսական խաղ՝

•             Երկար Հովհաննես

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝

Դիտում ենք Ավետիս ֆիլմը, ծանոթանում ենք Կաղանդի տոնին, տոնի ծիսական տարրերին: Սովորում ենք ծիսական երգերը, պարերն ու խաղը, այդ ամենը համեմելով ծիսական բեմականացումով: Երեխաներից յուրաքանչյուրը պատրաստում է Կաղանդի ծառի իր խաղալիքը և զարդարում ենք Կաղանդի ծառը: Պատրաստվելով Կաղանդին` երեխաները պատրաստելու են Տարե հացը, և յուրաքանչյուրը իր Ասիլ-Բասիլը: Աշակերտները յուրացնելով թե՛ ծիսական տարրերը, թե՛ երգ-պարերգերը իրենք կկատարեն և կներկայացնեն յուրաքանչյուր ծիսական տարր, որը զարդարում է Կաղանդը:

Արդյունքի հրապարակում՝

Տեսաֆիլմի տեսքով: