Рубрика: Հաշվետվություն, Հեռավար-առցանց ուսուցում

Ուսումնական 3-րդ շրջանի ամփոփում

Ժամանակահատվածը՝ փետրվար-մայիս

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփումը ներկայացնում եմ ըստ ամիսների հաշվետվությունների։

Ամենամսյա հաշվետվություններ՝

Փետրվար ամսվա գործունեության ամփեփում

Մարտ ամսվա գործունեության ամփոփում

Ապրիլ ամսվա գործունեության ամփոփում

Մայիս ամսվա գործունեության մափոփում