Рубрика: Ուսումնական նյութեր

Ամառային ընթերցում

Մասնակիցներ՝ 6 տարեկաններ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Իրականացման ժամկետը՝ հուլիս-օգոստոս

Նպատակը՝ 

խոսքի զարգացում

երևակայության զարգացում

ընթերցանության կարողության զարգացում

ուսումնական գործիքով նկարելու կարողության զարգացում

Ընթացքը՝

Սովորողներն ընթերցարանից ունկնդրում կամ ընթերցում են հեքիաթները և պատրաստում են հեքիաթի մեդիաէջը։

Ընթերցարան