Рубрика: Վերապատրաստում

«Ծեսը ուսումնական նախագիծ» հետազոտական աշխատանք

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մասնագիտություն՝ Դասվար

Թեմա՝ Ծեսը ուսումնական նախագիծ

Կատարող ՝ Լիանա Ռոզիկյան

Ղեկավար՝ Նառա Նիկոսյան

Երևան 2022

Բովանդակություն

Ներածություն

Բաժին 1    Տոնացույցային ծեսերի իրականացումը «Մխիթար Սեբաստացի»  կրթահամալիրում

Բաժին 2 Կրթահամալիրի կողմից ստեղծված ծեսեր, տոներ

Եզրակացություն

Օգտագործվող գրականության ցանկ

Ներածություն

Այսօր մեր հասարակությունը հայտնվել  է այն իրավիճակում, երբ իր ազգային գոյությունը շարունակելու երաշխիքներից մեկի՝ ազգային մշակույթի  գիտակցված ընկալումը դարձել է առաջնային խնդիր։  Խնդիրները հաղթահարելու կարևորագույն միջոցներից մեկն է՝ ծեսը դարձնել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մի ուղղություն։  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում 2014 թվականից հեղինակային կրթական ծրագրով և հաստատված  ուսումնական օրացույցով իրականցվում է ծեսով ուսուցում։ «Ծեսը ուսումնական գործընթացի արդյունավետ միջոց» շուրջտարյա  նախագծի շրջանակում  կրթահամալիրում իրականացվում է  թե՛ տոնացույցային,  թե՛ կրթահամալիրի կողմից ուսումնական նպատակով իրականացվող, հեղինակային մանկավարժների կողմից ստեղծված բազմաթիվ  ծեսեր։

Ծեսով ուսուցումը իրականացվում և  նախագծերը  կազմվում են ըստ՝

  • Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի
  • ՀՀ տոնածիսական օրացույց՝ եկեղեցական, ժողովրդական տոների
  • Կրթահամալիրի կողմից ուսումնական նպատակով իրականացվող, կրթահամալիրի կողմից ստեղծված ծեսերի, տոների շրջանակում։

 Հետազոտության արդիականությունը

Հետազոտության արդիականությունըպայմանավորված է ծեսերի կարևորության ընդգծմամբ, որը խթանում է սովորողների մոտ ազգային մշակույթի յուրացումը,  պահպանումը, տարածումը և ճաշակի ձևավորումը։

Հետազոտության նպատակը

Читать далее ««Ծեսը ուսումնական նախագիծ» հետազոտական աշխատանք»