Рубрика: Ելք․ ստուգատես

Ելք․ ստուգատես

Ժամանակահատվածը՝ մայիս

Նպատակը՝ Սովորողները, անհատական և խմբային նախագծեր իրականացնելով, կներկայացնեն երրորդ դասարանում ձեռք բերած իրենց կարողություններն ու հմտությունները։

Խնդիրները՝

  • ընթերցելու կարողությունների ցուցադրում
  • մաթեմատիկական, տրամաբանական կարողությունների ցուցադրում
  • մեդիահմտությունների ներկայացում, բլոգավարություն
  • երաժշտական ունակությունների ցուցադրում
  • մարզական կարողությունների ցուցադրում
  • տեխնոլոգիական հմտությունների ցուցադրում
  • բնագիտական գիտելիքների ներկայացում
  • օտար լեզուներով շփվելու կարողությունների ցուցադրում

Գործունեությունը, արդյունքները՝

Читать далее «Ելք․ ստուգատես»