Рубрика: Հաշվետվություն 2022–2023 ուս․տարի

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Աշխատանքային նախագծեր

Իրականացված նախագծեր և արդյունքներ՝

Համագործակցային նախագծեր՝

Читать далее «Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն»
Рубрика: Հաշվետվություն 2022–2023 ուս․տարի

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Աշխատանքային նախագծեր՝

Իրականացված նախագծեր և արդյունքներ՝

Читать далее «Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն»
Рубрика: Հաշվետվություն 2022–2023 ուս․տարի

Օգոստոս ամսվա հաշվետվություն

Շաբաթվա աշխատանքային նախագծեր

Իրականացրած գործունեությունների ամփոփումներ՝

Ծնողական սեմինար