Рубрика: Նանե Թորոսյան

Աշխատանքային փաթեթ Նանե Թորոսյանի համար

Աշխատանքները կատարելու համար նախատեսված է 2 շաբաթ ժամանակ։ Անհրաժեշտ է աշխատանքների ընթացքը կամ արդյունքները տեսանկարահանել և ուղարկել mariam-mirzoyan@mskh.am էլեկտրոնային հասցեին։

Читать далее «Աշխատանքային փաթեթ Նանե Թորոսյանի համար»