Рубрика: Ամսիկներ

«Փետրվարիկ»․ բառաթխիկ

Մեր «Փետրվարիկ» համեղ, քաղցր ամսիկն էր այսօր, փոքրիկ խոհարարները բառթխիկ իրականացրեցին, ապա համտեսեցին այնքա՜ն գեղեցիկ, այնքա՜ն համեղ բառերը։
Ֆոտոշարը՝ Քրիստինա Հովհաննիսյանի